24 | 01 | 2021 | Sistemia LCT Saturnia Aci Castello vs SMI Roma